konzepthaus Medien und Marketing

konzepthaus Referenz Lektorat
Referència - Correcció - konzepthaus Medien und Marketing

Correccions de textos de la

  • revista interna per als treballadors

d'una multinacional d'automòbils i construcció de máquinas (des de 2011)

für

konzepthaus Medien und Marketing GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1
80807 Munic
Alemanya