Lektorat Spanisch | puntoyaparte lektoriert und redigiert deine Texte auf Spanisch.

Correcció en espanyol i en català

puntoyaparte corregeix i revisa els teus textos en espanyol i català.

En aquest procés es revisa l’ortografia, la gramàtica, el lèxic, l’estil i el bagatge cultural del texte i, si és necessari, es millora.

Un altre aspecte important en tots els textos és la puntuació, que és molt diferent en ambdós idiomes. Per exemple, on es col·loca la coma o l’ús del guió. En traduir de l’alemany a l’espanyol, pot passar que els traductors segueixin la norma alemanya i posin una coma en un lloc que no toca, o una ratlla (en alemany «Gedankenstrich») en comptes de dos punts o una coma.

Corregeixo regularment aquest tipus de textos:

  • Comunicats de premsa
  • Revistess per a empleats
  • Fullets
  • Catàlegs
  • Materials d’aprenentatge per a l’espanyol com a llengua estrangera
  • Treballs universitaris i de finals de carrera  

Corregeixo en format Word i PDF, i també en InDesign a la mateixa agència.

Amb puntoyaparte contractaràs una parlant nativa de l’espanyol i del català i experta de l’alemany amb anys d’experiència, i a més a més lingüista de formació. Sé donar-los als teus textos tot el que necessiten perquè tinguin l’efecte adequat per als teus clients hispanohablants o de parla catalana.

Contactar