Traduccions

Necessites una traducció excel·lent de l’alemany a l’espanyol o al català que sigui fiable i dintre dels terminis previstos?

Como a gran coneixedora de l’alemany i traductora professional et garanteix una traducció amb la més alta qualitat gramatical, estilística i de contingut a l’espanyol i de català. 

Per a això, trasllado les característiques lèxiques, semàntiques i culturales a la llengua de destí, tenint en compte les peculiaritats lingüístiques pròpies del país, en el meu cas, Espanya especialment. Els lectors llegiran els teus textos i els teus documents amb naturalitat, com si els hagués escrit directament en espanyol o català. D’aquesta manera, els teus textos i els teus documents no sonaran a xinès per a ningú a Espanya i Amèrica Llatina, sino que els teus clients els entendran perfectament.

Especialitats

Vols traduir un text especialitzat a l’espanyol o al català? Si es tracta de textos per a la indústria i el comerç o d’una traducció jurídica, soc la persona adequada per a tu. Domino la terminologia de les meves especialitats i tinc una llarga experiència en diversos sectors.

Traduccions per a la indústria i el comerço

 • Marketing i relacions públiques
 • Comerç minorista (cosmètica, mobles, roba i moda, pintures y vernissos, etc.)
 • Indústria (automoció, enginyeria mecànica, aviació, etc.)
 • Mitjants de comunicació (videojocs, aplicacions, etc.)

Estaré encantada de traduir diferents menes de text per a la teva empresa, per exemple:

 • Catàlegs de productes
 • Botiga en línia
 • Comunicats de premsa
 • Textos web
 • Manuals d’instrucció

Traduccions jurídiques

 • Contractes
 • Normatives de protecció de dades
 • Termes i condicions y condiciones
 • Convenis
 • Representacions
 • Llicències
 • y textos jurídics semblants

Beneficia’t de la meva xarxa de contactes

Necessites una altra área d’especialització, una altra combinación d’idiomes, o bé necessites una traducción jurada? Et puc recomanar el traductor o la traductora adequada de la meva xarxa de contactes.

Preguntes freqüents

Quant costa una traducció?

Si em fas arribar el teu text, primer elaboraré un pressuport. La calculació es basa en les línies normatives. Les línies normatives es calcules a partir del número total de caràcters (incloent-hi els espais en blanc), dividit per 55, les pulsasions per línia. El número resultant és el numero de línies normatives del text.
 
Una altra possibilitat de calcular es fer-ho per paraules, per hores o segons un import fixe. Pots informar-te més sobre el càlcul de despeses en el meu blog.   
 

Per què cal incloure els espais en blanc en la calculació?

Els espais en blanc són pulsacions en escriure, com cada lletra o caràcter especial, com també ho són ¡ o ? Per això els espais en blanc també s’inclouen a la calculació d’un pressupost o d’una oferta.
 
No et convenç? Llavorsetpucenviarunatraducciósenseespaisenblanc. :)

Treballes també amb un software de traducció?

Per als meus projectes de traducción faig servir sobre tot dos eines modernes CAT (software de traducció: SDL Trados i MemoQ.
Amb un software de traducción, les traductores i els traductors poden crear les seves pròpies bases de dades terminològiques per a determinats clients o diferents àmbits. Això fa que el procés de traducción sigui més ràpid o eficaç.
 
Com a client, pots enviar-me la teva propia terminologia en el format que vulguis per què les teves traduccions siguien homogènees i consistents.

Quina informació necessites de mi?

Abans que pugui començar amb la traducció o la correcció, necessito de tu com a clienta o client algunes informacions, i, si els tens, alguns documents:
 
·        Volumen del text (¿Està llest el text? Quantes paraules o línies normatives té?)
·        Data d’entrega requerida o necessària
·        Existeix alguna documentació relacionada amb els teus textos o textos semblants perquè pugui entrar en matèria?
·        Existeix una guia d’estil corporativa?
·        Vols que faci alguna mena de documentació addicional?
 
 
 
Només en cas de traduccions:
·        Tens la teva propia terminologia o altres traduccions comparables?
·        Vols una correcció externa de la traducció?
Especialment amb els textos de marketing: Haig de tractar de tu o de vostè els teus clients?

Tradueixes també a l’alemany?

No, perquè l’alemany no és la meva llengua materna. Els traductors professionals només tradueixen a la/les seva/seves llengua/llengües materna/es, perquè només poden garantitzar un nivell excel·lent de qualitat d’aquesta manera. Pots informar-te més sobre el principi de la llengua materna a l’article del meu blog.

Contactar