Traduccions

Necessites una traducció excel·lent de l’alemany a l’espanyol o al català que sigui fiable i dintre dels terminis previstos?

Como a gran coneixedora de l’alemany i traductora professional et garanteix una traducció amb la més alta qualitat gramatical, estilística i de contingut a l’espanyol i de català. 

Per a això, trasllado les característiques lèxiques, semàntiques i culturales a la llengua de destí, tenint en compte les peculiaritats lingüístiques pròpies del país, en el meu cas, Espanya especialment.

Els lectors llegiran els teus textos i els teus documents amb naturalitat, com si els hagués escrit directament en espanyol o català.

A més a més, soc traductora jurada per a totes les institucions d'Alemanya per a la combinació alemany-espanyol i viceversa. Això vol dir que puc traduir i certificar (o compulsar) tota mena de certificats i diplomes que demanen les institucions i les administracions alemanyes.

Especialitats

Vols traduir un text especialitzat a l’espanyol o al català? Si es tracta de textos per a la indústria i el comerç o d’una traducció jurídica, soc la persona adequada per a tu. Domino la terminologia de les meves especialitats i tinc una llarga experiència en diversos sectors.

Traduccions per a la indústria i el comerç

 • Marketing i relacions públiques
 • Comerç minorista (cosmètica, mobles, roba i moda, pintures y vernissos, etc.)
 • Indústria (automoció, enginyeria mecànica, aviació, etc.)
 • Mitjants de comunicació (videojocs, aplicacions, etc.)

Estaré encantada de traduir diferents menes de text per a la teva empresa, per exemple:

 • Catàlegs de productes
 • Botiga en línia
 • Comunicats de premsa
 • Textos web
 • Manuals d’instrucció

Traduccions jurídiques

 • Contractes
 • Normatives de protecció de dades
 • Termes i condicions y condiciones
 • Convenis
 • Representacions
 • Llicències
 • Compulses de certificats o diplomes en espanyol per a les administracions d'Alemanya

Beneficia’t de la meva xarxa de contactes

Necessites una altra àrea d’especialització, una altra combinación d’idiomes, o bé necessites una traducción jurada d'un certificat o diploma en català?

Et puc recomanar el traductor o la traductora adequada de la meva xarxa de contactes.

Preguntes freqüents

Què costa una traducció?

Això depèn del tipus de text i del seu volum.

Si m'envies el text per correu electrònic, podré fer un càlcul del nombre de paraules i fer-te un pressupost sense compromís.

Les traduccions jurades, o sigui les que necessiten ser compulsades, les calculo segons la Llei de Renumeració i Indemnització Judicial alemanya (Justizvergütungs- un entschädigungsgesetz, § 11).

Tradueixes també a l'alemany?

Les traduccions de textos de marketing, de l'àmbit tècnic o del dret en general que no necessiten ser compulsades no les faig mai en alemany, perquè treballo segons el principi de la llengua materna.

Les traduccions jurades, tanmateix, sí que les realitzo en alemany. Es tracta de documents més estandaritzats i amb una terminologia, la jurídica, que domino en ambdos idiomes, el castellà i l'alemany.

Ofereixes traduccions jurades també de certificats i títols en català?

No estic acreditada per fer-ho, és a dir que no puc posar el segell de traductora jurada que em va atorgar el Tribunal Regional I de Munic per fer traduccions compulsades de certificats i títols. Només puc compulsar per a certificats del castellà.

Tanmateix, molts traductors de la meva xarxa professional tenen aquesta acreditació per a totes les institucions i administracions alemanys.

Contactar