Conferèncias

El català a Alemanya

PDF Download Vortrag

El català a Alemanya. Experiència docent de formació d'adults en català com a llengua estrangera a l'Institut Cervantes de Munic.

Montserrat Varela Navarro
Instituto Cervantes de Munic, Alemanya

V Congreso Internacional Virtual de Educación
www.cibereduca.com
7-27 de febrer de 2005

Get Acrobat Reader

Zur Betrachtung der PDF Datei benötigen Sie z.B. Adobe Acrobat oder andere PDF Viewer. Benutzen Sie bitte den Link hinter dem Bild zum Download / zur Installation von Adobe Acrobat.

La lectura en la clase de español en los niveles principiante-intermedio

PDF Download Vortrag

Dos materiales més per a descarregar:

La lectura en la clase de español en los niveles principiante-intermedio: ¿misión imposible?

Lectura del taller de formació sobre la comprensió lectura per a professors de castellà com a llengua estrangera a l'antic centre Informationszentrum München de l'editorial Hueber Verlag. 31 de març de 2006

Didactització la lectura La chica de los zapatos verdes (Nivell B1.1)

Get Adobe Acrobat Reader

Zur Betrachtung der PDF Datei benötigen Sie z.B. Adobe Acrobat oder andere PDF Viewer. Benutzen Sie bitte den Link hinter dem Bild zum Download / zur Installation von Adobe Acrobat.