Journal International

Journal International Referenz Lektorat
Referència - Correcció - Journal International

Correcció i revisió de les quatre edicions internacionals annuals en castellà de la revista per a clients

BMW i PURE IMPULSE. Programa BMW i Pure Impulse Experience.

des de septembre de 2014

per a

Journal International Verlags- und Werbegesellschaft mbH
Hanns-Seidel-Platz 5
81737 München

Tasques:

  • Revisió i correcció de la traducció en castellà a partir del text de partida en anglès
  • Correcció a les oficines de Journal International del text maquetat
  • Correcció de les primeres galerades abans de la impressió de la revista

Los textos corregidos y revisados se suben y se publican en la página web del programa: BMW i Pure Impulse.