Helmholtz

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ

Helmholtz UFZ - Referenz Lektorat
Referència - Correcció - Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ

Correcció de diferents publicacions en castellà sobre el medi ambient en grans ciutats de Xile.

Tasques:

  • Correcció de l'ortografia
  • Correcció dels signes de puntuació
  • Comprovación de la gramà i del lèxic, sobre tot de la terminologia

Per encàrrec de:

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ
Department für Stadt- und Umweltsoziologie
Permoserstraße 15
04318 Leipzig