Arxius

IMPRESIONES A2

IMPRESIONES A2 – Llibre de text i d’exercicis de castellà com a llengua estrangera

El manual per a castellà com a llengua estranjera es dirigeix a principiants que ja han aconseguit acabar el nivell A1. Està pensat com a fomració contínua per a adults i per a escoles popular d’Alemanya, per escoles privades o classes particulars.

IMPRESIONES A2 conté 12 lliçons més tres plataformes que tracten i repeteixen els continguts de les quatre lliçons anteriors. Aquestes plataformes es diuen Panoramas i consten de quatre pàgines: a la primera hi ha un joc de taula, la segona repassa la destressa de compresió lectora amb un text més llarg de l’habitual, la tercera repeteix la destressa de comprensió auditiva, i finalment, la quarta ofereix treballar en un projecte en grups. Al final del manual, els estudiants aconsegueixen el nivell A2 segons les disposicions del Marc de Referència Europeu per a les llengües i el currículum de l’Instituto Cervantes.

En aquest projecte hi van participar tres autores: Claudia Teisser de Wanner per a les lliçons del llibre d’exercicis, així com Olga Balboa i jo, Montserrat Varela Navarro, per a les lliçons del llibre de text.

Aquest projecte es completa amb el tom IMPRESIONES A1, en el que també hi vaig participar com a autora, així com un altre tom més IMPRESIONES B1, que apareixerà el 2019. En aquest tercer tom també sóc coautora.

IMPRESIONES A2 – Curs de castellà per a estrangers (Llibre de text i d’exercicis) amb 2 CDs

Olga Balboa Sánchez, Montserrat Varela Navarro, Claudia Teissier de Wanner
Hueber Verlag GmbH & Co. KG;
Edició: 1 (2018)
Enquadernat: 256 pàginas, ISBN 978-3-19-054545-2

IMPRESIONES A1

IMPRESIONES A1 – Llibre de l’alumne i d’exercicis – Espanyol com a llengua estrangera

El manual per a espanyol com a llengua estrangera es dirigeix a principiants absoluts i està pensat per a la formación contínua en adults. Pot fer-se servir en escoles d’idiomes oficials, escoles privades i tambér per a classes particulars.

IMPRESIONES A1 inclou 12 lliçons més tres plataformes que tornen a tratar i a repetir els continguts de les quatre lliçons anteriors. Aquestes plataformes es diuen Panoramas i consten de quatre pàgines: la primera és un joc, la segona treballa la comprensió lectora amb un text llarg, la tercera treballa la comprensió auditiva i finalment la quarta proposa elaborar un projecte en el que hi participaran tots els alumnes en grups. Al final del manual, els alumnes aconsegueixenlos adquirir el nivell A1 segons el Marc de Referència europeu per a les llengües i el currículum del Instituto Cervantes.

En aquest projecte hi vam participar tres autores: Claudia Teisser de Wanner per a les lliçons del llibre d’exercicis, i Olga Balboa Sánchez i jo, Montserrat Varela Navarro, per a les lliçons del llibre de l’alumne. El col.laboració amb la redacció de l’editorial vam elaborar en concepte del llibre, tot i que nosaltres vam començar a treballar-hi com a autores a partir de la tercera lliçó.

A més a més del primer tom, que abarca el nivell A1, l’editorial i les autores estem preparant i prepararem dos toms més, IMPRESIONES A2 i IMPRESIONES B1.

IMPRESIONES A1 – Llibre de l’alumne i d’exercicis amb 2 CDs
Olga Balboa Sánchez, Montserrat Varela Navarro, Claudia Teissier de Wanner
Hueber Verlag GmbH & Co. KG;
Edició: 1 (2017)
Enquadernat: 256 pàgines, ISBN 978-3-19-004545-7

eñe A1+A2: Jocs

Els populars jocs d’aprenentatge del servei de manuals de l’editorial Hueber per als nivells A1 i A2, ara en forma impresa. El volum recull 49 divertits jocs i conté plantilles per a jocs d’aprenentatge amb les instruccions en castellà i adequades per a les lliçons dels manuals eñe A1 y eñe A2.

Montserrat Varela Navarro, Carlos Sanz Oberberger, Nydia Contreras Pinzón
eñe A1+ A2, jocs d’aprenentatge
(Material addicional per a eñe A1 y eñe A2)
Hueber Verlag GmbH & Co. KG
Enquadernat, 132 páginas, ISBN 978-3-19-234219-6

Die Materialien im Buch gibt es auch als PDF Download beim Hueber Verlag.

getacroZur Betrachtung von PDF Dateien benötigen Sie z.B. Adobe Acrobat oder andere PDF Viewer. Benutzen Sie bitte den Link hinter dem Bild zum Download / zur Installation von Adobe Acrobat.