Arxius

Chile – Textdossier

El dossier sobre Xile

Daniel Saavedra, periodista i escriptor, ha tractat en aquest dossier per als dos últims anys de castellà als instituts d’Alemanya diferents aspectes d’aquest país de Sudamèrica:

  • La història de Xile a partir dels primers poblador de fa uns 15.000 anys, arrodonida amb una línia cronològica fins a l’actualitat.
  • la identitat xilena i la seva varietat (origen de la població xilena al llarg de la història, les diferents zones climàtiques i els paisatges, etc.)
  • els seus recursos naturals i la seva agricultura (cobre, liti, fruita, vi, pesca, etc.)
  • la seva cultura (literatura, música, arquitectura i cinema)
  • i finalment la seva economia (l’herència dels chicago boys, privatitzacions i protestes populars, etc.)

Els textos estan acompanyats per unes fotos molt boniques i il.lustratives. L’autor es va ocupar ell mateix de demanar els drets de les fotos per a aquest dossier.

Objectiu didàctic

Després de cada fragment de text, els alumnes trobaran unes caixes de vocabulari explicat, exercicis de vocabulari, preguntes crítiques sobre el contingut dels textos i propostes per a la producció de text oral i per escrit. L’objectiu és fomentar l’anàlisi de text i que els alumnes es preparin per a exàmens i també per a la selectivitat alemanya (Abitur).

Aquesta va ser la meva part en aquest dossier. Vaig escriure aquests exercicis adicionals després de cada fragment de texto, i també per a la guia didàctica vaig buscar i vaig comprovar enllaços per a als temes tractats en cada fragment.

Saavedra Aguirre, Daniel / Varela Navarro, Montserrat:
Chile (Textdossier)
Un país muy largo de contar
Llibre, 128 pàgines, enquadernat
Editorial Schmetterling Verlag
ISBN 3-89657-925-8

Calendari d’idiomes de Langenscheidt 2015: castellà

Cada dia cinc minuts per a practicar el castellà i refrescar els seus coneixements. Amb textos curts sobre cultura i exercicis de vocabulari i de gramàtica. La perfecta barreja per a practicar el castellà i per a passar el temps amb textos interessants, informacions novedoses i exercicis.

Berta Villarino Cirici, Montserrat Varela Navarro
Calendari d’idiomes de Langenscheidt 2015: castellà
Editorial Langenscheidt, Munic
324 pàgines
ISBN: 978-3-468-44836-2

Calendari d’idiomes de Langenscheidt 2014: castellà

Cada dia cinc minuts per a practicar i refrescar els seus coneixements del castellà. Amb exercicis sobre l’ús de l’idioma, de vocabulari i de gramàtica. La perfecta barreja de pràctica del castellà i de passatemps amb textos interessants, històries sorprenents i diàlegs al voltant dels països hispans i la seva gent.

Berta Villarino Cirici, Montserrat Varela Navarro
Calendari d’idiomes 2014: castellà
Editorial Langenscheidt, Múnic
324 pàgines, enquadernat
ISBN: 978-3-468-44847-8