Arxius

La migración a y desde España

Quadern escolar de la col.lecció «El mundo hispánico de cerca»

Aquest quadern tracta la situació actual de la migració cap a Espanya i des d’Espanya i la didactitza per a les classes. Els temes centrals com són els motius per a immigrar i emigrar, les políticas de migració, les conseqüències de la immigració, com tracta el tema la literatura i el cine, etc., es tracten en aquest quadern de manera compacta i precisa.

El quadern escolar conté fragments de text, fotos i caricatures amb activitats per a la producció oral i escrita dels alumnes, també sobre el lèxic i la gramàtica. En la guia didàctica que acompanya aquest quadern escolar, els professors trobaran més materials per a les seves classes.

Un dels materials l’ha proporcionat una empresa espanyola La GIStería, un mapa del país que mostra la distribució de la inmigració a Espanya. Després de rebre un exemplar d’autor per part de l’editorial Schmetterling Verlag, La GIStería ha escrit una breu entrada en el seu blog sobre la seva contribució.

Estructura del quadern escolar

Aquest quadern consta de quatre capítols. Cada capítol sonté diferents textos curts, estadístiques, còmics o mapes amb els que els estudiants han de treballar. Els temes dels quatre capítols son:

  • Els nous espanyols (de quins paisos són els inmigrants que van a Espanya, on viuen, on treballen, testimonis, etc.)
  • Motius de la migració (perquè deixen els seus paisos, la migració que ve d’Àfrica, la d’Amèrica, etc.)
  • La vida i les condicions laborals dels nous espanyols (política migratòria, política de nacionalització, refugiats de Síria des de 2015, etc.)
  • Els emigrants d’Espanya (quins espanyols emigren i per què, testimonis, etc.)

Varela Navarro, Montserrat
La migración a y desde España (Schülerheft) (Quadern per a estudiants de batxillerat)
ISBN 3-89657-923-1
Grapat, 40 pàgines, Schmetterling Verlag, Stuttgart

Calendari d’idiomes de Langenscheidt 2015: castellà

Cada dia cinc minuts per a practicar el castellà i refrescar els seus coneixements. Amb textos curts sobre cultura i exercicis de vocabulari i de gramàtica. La perfecta barreja per a practicar el castellà i per a passar el temps amb textos interessants, informacions novedoses i exercicis.

Berta Villarino Cirici, Montserrat Varela Navarro
Calendari d’idiomes de Langenscheidt 2015: castellà
Editorial Langenscheidt, Munic
324 pàgines
ISBN: 978-3-468-44836-2

Calendari d’idiomes de Langenscheidt 2014: castellà

Cada dia cinc minuts per a practicar i refrescar els seus coneixements del castellà. Amb exercicis sobre l’ús de l’idioma, de vocabulari i de gramàtica. La perfecta barreja de pràctica del castellà i de passatemps amb textos interessants, històries sorprenents i diàlegs al voltant dels països hispans i la seva gent.

Berta Villarino Cirici, Montserrat Varela Navarro
Calendari d’idiomes 2014: castellà
Editorial Langenscheidt, Múnic
324 pàgines, enquadernat
ISBN: 978-3-468-44847-8