Arxius

Calendari d’idiomes de Langenscheidt 2015: castellà

Cada dia cinc minuts per a practicar el castellà i refrescar els seus coneixements. Amb textos curts sobre cultura i exercicis de vocabulari i de gramàtica. La perfecta barreja per a practicar el castellà i per a passar el temps amb textos interessants, informacions novedoses i exercicis.

Berta Villarino Cirici, Montserrat Varela Navarro
Calendari d’idiomes de Langenscheidt 2015: castellà
Editorial Langenscheidt, Munic
324 pàgines
ISBN: 978-3-468-44836-2

Calendari d’idiomes de Langenscheidt 2014: castellà

Cada dia cinc minuts per a practicar i refrescar els seus coneixements del castellà. Amb exercicis sobre l’ús de l’idioma, de vocabulari i de gramàtica. La perfecta barreja de pràctica del castellà i de passatemps amb textos interessants, històries sorprenents i diàlegs al voltant dels països hispans i la seva gent.

Berta Villarino Cirici, Montserrat Varela Navarro
Calendari d’idiomes 2014: castellà
Editorial Langenscheidt, Múnic
324 pàgines, enquadernat
ISBN: 978-3-468-44847-8

Mirada aktuell: materials de descàrrega gratis per a les classes

Mirada aktuell: materials de descàrrega gratis per a les classes de castellà com a llengua estrangera

Divuit fulls de treball sobre diferents aspectes de la cultura d’Espanya i d’Amèrica Llatina (una per lliçó) per a descarregar, imprimir i copiar, com a complement o ampliació de les classes o per a practicar a casa.

getacroZur Betrachtung der PDF Datei benötigen Sie z.B. Adobe Acrobat oder andere PDF Viewer. Benutzen Sie bitte den Link hinter dem Bild zum Download / zur Installation von Adobe Acrobat.