Publikation Tag clases de español

IMPRESIONES A2

IMPRESIONES A2 – Llibre de text i d’exercicis de castellà com a llengua estrangera El manual per a castellà com a llengua estranjera es dirigeix a principiants que ja han aconseguit acabar el nivell A1. Està pensat com a fomració…

IMPRESIONES A1

IMPRESIONES A1 – Llibre de l’alumne i d’exercicis – Espanyol com a llengua estrangera El manual per a espanyol com a llengua estrangera es dirigeix a principiants absoluts i està pensat per a la formación contínua en adults. Pot fer-se…