Referències - Ensenyament - Instituto Cervantes München

Instituto Cervantes

Classes de castellà i de català

  • de 2003 a 2007
  • en total més de 600 classes lectives
  • cursos per als nivells A, B i C segons el Marc de Referència Europeu
  • membre del jurat als exàmens del DELE per a tots els nivells

paraInstituto Cervantes en Munich

Instituto Cervantes de Múnich
Alfons-Goppel-Str. 7
(ehem. Marstallplatz)
D-80539 Munic

La foto (de Wikipedia) mostra l’edifici de l’Instituto Cervantes de Munic