Referències - Correcció - Langenscheidt Verlag

Langenscheidt

Correccions i gestió de projectes:

Langenscheidt Vokabeltrainer Spanisch

  • Correccions de textos i gesió dels dos llibres de Langenscheidt IQ Spanisch A1/A2 (Curs d’autoaprenentatge de castellà per a estrangers)
  • Correccions i gestió del projecte del llibre de text El Curso en vivo A1 (Curs d’aprenentatge de castellà com a llengua estrangera en l’educació per a adults)
  • Correccions del Vokabeltrainer Spanisch versió 2.0 i del Vokabeltrainer Französisch, versió 3.0
  • Autora del guió per al Grammatiktrainer, versió 3.0

per a

Langenscheidt GmbH & Co. KG
Mies-van-der-Rohe-Str. 5
D-80807 Munic
Alemanya