PuzzQuiz® Typisch Madrid

PuzzQuiz® Typisch Madrid

PuzzQuiz® Typisch Madrid

PuzzQuiz® Typisch Madrid

  • Text de les 64 targetes amb tres preguntes cadascuna en castellà
  • Traducció de les instruccions de joc en castellà

Material del juego:

  • 64 targetes amb tres preguntes cadascuna
  • Puzzle amb 54 peces (12,5 x 17,5 cm)
  • Plànol de la ciutat amb 40 monuments delineats

Publicat per Grubbe Media el 2019
Hueber, Verlag GmbH & Co. KG
ISBN-13: 978-3-19-379586-1
113,9 x 2,7 x 19,3 cm