LLibres – Schmetterling Verlag GmbH

La mujer en España. Entre la igualdad y la desigualdad

La mujer en España. Entre la igualdad y la desigualdad

Manual sobre les dones a Espanya amb una àmplia varietat de temes (feina, família, publicitat, literatura, etc.)

El primer capítol ofereix una sinopsis sobre la història de les dones a Espanya. Els altres nou capítols contenen cadascun un recull de textos amb diferents tipus de textos (entrades de blogs, articles de diaris, còmics, entrevistes, etc.). Després de cada texxt hi ha una sèrie d’exercicis que practiquen la comprensión del text i la discussió oral o por escrit del tema del text.

Montserrat Varela Navarro
La mujer en España. Entre la igualdad y la desigualdad
Primera edició, ISBN 3-89657-901-0
200 pàgines, enquardenat, sèrie Temas básicos, Schmetterling Verlag, Stuttgart

Resenya de la revista Hispanorama, de l’Associació de Profesors de Espanyol d’Alemanya (DSV, Deutscher Spanischlehrerverband), Nr. 144, Maig 2014

El següent manual consta de deu grans capítols que tracten temes central sobre la situació de la dona a la societat espanyola. […] Possibles grups meta poden ser els alumnes d’institut que es preparen per a la selectivitat alemanya (Abitur) i lectors amb coneixements avançats en la formació contínua per a adults […].

El primer capítol, “Historia der las mujeres en España” (pàgs. 7-25), explica sota la classificació que s’ha indicat abans el paper de les dones des de l’Edat Mitjana fins a l’Edat Moderna, tot i que no es mostra cap il.lustració o foto […]. Els nou capítols restants, tanmateix, tenen una altra estructura. Per exemple el segon capítol, “Educación y empleo” (pàgs. 26-42), que consta de nombroses il.lustracions, graelles i fotos […]. A més, tots els capítols següents, a partir del segon, tenen exercicis estructurats segons les següents passes didàctiques Comprensión – Interpretación – Comentario (per ex. pàg. 33). […]

En el tercer capítol es parla d’aspectes importants per a les noies i les dones al món laboral, des de la doble càrrega de la familia i la feina (pàgs. 31, 33, 36) fins als càrrecs directius femenins (pàg. 40). El tercer capítol, “La familia” (pàgs. 43-55), exposa les realitats a la societat espanyola, com per exemple les mares solteres o les treballadores (pàg. 48-49). El quart capítol, “Mujeres inmigrantes” (pàgs. 55-56), s’alimenta d’entrades de blogs actuals i d’articles d’internet i dóna la veu a comentaris de premsa diferenciats i a les pròpies dones immigrants. El cinquè capítol, “Violencia y prostitución” (pàgs. 67-82), tracta de manera crítica i amb fragments de guins, novel.les i pósters autèntics els temes de la violència contra les dones i la prostitució a Espanya. El sisè capítol, “Estereotipos” (pàgs. 83-95), descriu el paper sociocultural de la dona a Espanya, que es troba en relacions complexes. El setè capítol, “Publicidad y lenguaje” (pàgs. 96-104), comenta amb el suport visual d’anuncis actuals el paper de la publicitat a Espanya.

El vuitè capítol, “Las mujeres en la política” (pàgs. 105-117), retrata de manera exemplar diverses dones del paisatge polític durant l’època de Zapatero. El novè capítol, “Personalidades” (pàgs. 118-130), presenta personalitats femenines dels àmbits de la política, l’economia, l’esport, la moda, la música i la ciencia. El desè capítol, “Literatura” (pàgs. 131-144), mostra amb diferents gèneros literaris com la dona ha estat representada en la literatura espanyola al llarg dels segles.

Aquest manual per als alumnes conté una gran varietat de tipus de text, concretament amb textos autèntics com per exemple textos de cançons (pàg. 70), fragments d’un guió cinematogràfic (pàgs. 72-73), poesies (pàgs. 133) i textos de premsa (pàgs. 31-32). Els textos estan a més classificats i marcats segons la seva complexitat idiomàtica. La classificació s’orienta segons el Marc de Referència Europeu (veure pàg. 6), facilitant així l’elecció dels textos. […]

Resumint, Aquest manual pot utilitzar-se molt bé a la pràctica, ja que és actual, té una maquetació clara i invita a les alumnes i als alumnes a una lectura pròpia, de manera que també té el caràcter de llibre de lectura. […] Gràcies a la seva estructura variada, el manual es dirigeix tant a les alumnes i als alumnes. En tots els seus aspectes, aquest manual ofereix una bona visió panoràmica sobre el paper de les noies i les dones a Espanya i serveix també com a excel.lent introducció general al debat sobre la situació sociocultura al país. Aquest llibre podría trobar d’aquesta manera una utilitat als seminaris sobre cultura general de les universitats d’Alemanya.

El mundo hispánico de cerca

Temas basicos

Colleción Azul