Diccionari de la gramàtica del castellà

Diccionari de la gramàtica del castellà

Diccionari de la gramàtica del castellà

El Diccionari de la gramàtica del castellà, escrit en alemany i amb exemples en castellà, ofereix una visió panoràmica sobre tots els fenòmens importants de la gramàtica del castellà. Aquesta visió panoràmica està ordenada alfabèticament per què la consulta sigui fàcil i ràpida.

Al final de la gramàtica, el primer anex amb exercicis curts serveix per comprovar el que s’ha après. Els dos anexos següents són una sinopsi sobre el sistema dels verbs en castellà i sobre les característiques més importants del castellà a Amèrica Llatina.

El Diccionari de la gramàtica del castellà ofereix un coneixement básic sobre l’idioma castellà de forma compacta.

Varela Navarro, Montserrat
Diccionari de la gramática del castellà (Grammatische Lernlexikon Spanisch)
224 pàgines, Reclam Verlag, ISBN: 978-3-15-960240-0