Exercicis per als vídeos sobre una mudança

Exercicis per als vídeos sobre una mudança

Exercicis per als vídeos sobre una mudança

Exercicis per als diferents vídeos sobre una mudança:

  • buscar un pis
  • veure un pis
  • planificar la mudança
  • una cita amb el tècnic de la companyia de telèfon
  • descubrir el nou barri

Els exercicis estan dividits en diferents graus de dificultats i adaptats al tema de cada vídeo. Els alumnos poden fer exercicis directament al portal i practiquen la comprensió oral, el vocabulari i la gramàtica de cada vídeo.