Montserrat Varela Navarro

Ich bin Lektorin, Übersetzerin, Autorin und Dozentin für die spanische Sprache. Die Reihenfolge ist egal. Mal habe ich mehr unterrichtet, mal habe ich mehr übersetzt, mal mehr lektoriert. Die Umstände und die Kunden entscheiden das. Mein Leitmotiv ist und bleibt für mich die spanische Sprache: ihre Vermittlung, ihre Übersetzung aus dem Deutschen, sowie Korrektheit in allen Texten, die veröffentlicht werden müssen.

Una pausa al blog - decisió entre formació i escriure

Una pausa al blog. ¿Per què? Quan vaig tornar a dissenyar aquesta pàgina fa vuit anys, vaig voler tenir un blog expressament. La idea era crea contingut addicional i poder renovar la pàgina més sovint. Això ho he aconseguit més o menys durant tots aquesta anys, tot i que no tinc cap pla de redacció [...]

Gestió de proyectes: des del contacte fins a la traducció

La gestió de projectes entre bastidors Els traductors i les traductores professionals tenen molta feina abans i després de la traducció i de la seva entrega al client. Molts clients no tenen clar què suposa aquesta gestió de projectes invisible per a ells. Tanmateix, abans que el client rebi la traducció que ha encarregat, els [...]